Waarmee kan ik u helpen ? Mijn opdracht bestaat erin u raad te geven op juridisch vlak, u bij te staan in de loop van de procedures en u te vertegenwoordigen voor het gerecht. Daartoe ben ik ingeschreven aan een balie en bijgevolg onderworpen aan een deontologie.