Rechtstakken

Publiekrecht

Het recht regelt niet alleen de verhouding tussen particulieren. Als mensen samenleven, zijn er ook regels die dit samenleven regelen. Dit omvat het organiseren van ordehandhaving, van gerechtelijke diensten, en vooral ook de manier waarop de overheid functioneert en hoe die overheid kan optreden tegenover haar burgers. Dit is het publiekrecht. Dit recht behandelt alle zaken m.b.t. de overheid en de verhouding van de overheid tot haar burgers. Een bijzondere categorie in het publiekrecht is het strafrecht. Het vormt de scharnier tussen het publiekrecht en het privaatrecht, omdat het gaat over daden van particulieren, die indruisen tegen de maatschappelijke orde en waarvan de overheid zorg draagt voor de vervolging en de bestraffing.

Privaatrecht

Het privaatrecht is het geheel van regels dat de verhouding tussen particuliere personen regelt. Het privaatrecht regelt enkel privé-belangen, die enkel relevant zijn tussen particulieren die met elkaar in een zekere relatie staan, zoals de huurder-verhuurder, de echtgenoten, de werknemer-werkgever. De afspraken die tussen deze particulieren gelden, hebben geen weerslag op de belangen van de samenleving als geheel.